Złożenie korekty JPK_V7 nie będzie jednak wymagało przesłania tzw. czynnego żalu – tak wynika z projektowanej zmiany Kodeksu karnego skarbowego, którą zapowiada Ministerstwo Finansów. Wątpliwości podatników wzbudziła nowelizacja przepisów Kodeksu karnego skarbowego, wraz z którą pojawił się art. 61a wprowadzający sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi. Co istotne, obecnie za księgę uznaje się m.in. część ewidencyjną nowego JPK_V7. W związku z powyższym od czasu nowelizacji podatnicy przyjmowali ostrożnościowe podejście, zgodnie z którym przy składaniu korekty JPK_V7 – by uniknąć sankcji karnej skarbowej – składali dodatkowo tzw. czynny żal. W sprawie tej interweniował jednak Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Korekta części ewidencyjnej JPK_V7 – zgodnie ze stanowiskiem MF zawsze z czynnym żalem

W przypadku stwierdzenia błędu w części ewidencyjnej JPK_V7 (stanowiącej księgi zgodnie z art. 53 ust. 21 Kodeksu karnego skarbowego), chcąc uniknąć konsekwencji złożenia nierzetelnych ksiąg (zgodnie z nowym art. 61a Kodeksu karnego skarbowego), należy postąpić zgodnie z art. 16 ww. ustawy. Przepis ten zakłada niekaralność pod warunkiem złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie i spełnienia warunków czynnego żalu. Co ważne, prawidłowość takiego działania potwierdzało Ministerstwo Finansów.

Korekta części deklaracyjnej JPK_V7 – bez czynnego żalu

Z kolei jeżeli stwierdzony błąd dotyczy wyłącznie części deklaracyjnej, obowiązek złożenia czynnego żalu nie wystąpi. Nie zmienił się bowiem art. 16a Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym w razie złożenia korekty deklaracji podatkowej (po wpłacie ewentualnej niedopłaty podatku z odsetkami) podatnik nie podlega sankcjom.

Korekta części ewidencyjnej JPK_V7 bez czynnego żalu – jakie sankcje?

Obecnie za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi art. 61a Kodeksu karnego skarbowego przewiduje karę grzywny – maksymalnie do 240 stawek dziennych. W przypadku czynu mniejszej wagi, grzywna jest taka jak za wykroczenie skarbowe. Co ważne, wspomniana kara z Kodeksu karnego skarbowego wyklucza jednocześnie sankcję administracyjną za ten sam czyn, czyli karę 500 zł, którą naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć za każdy błąd w ewidencji uniemożliwiający weryfikację prawidłowości transakcji.

Wniosek do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

W związku z tą dość uciążliwą dla przedsiębiorców i księgowych nowelizacją Kodeksu karnego skarbowego, do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynął wniosek, w którym zwrócono się o zniesienie obowiązku dołączania do korekt JPK_V7 czynnego żalu, w sytuacji, gdy przedsiębiorca sam zauważył błąd w części ewidencyjnej pliku i sam go skorygował. We wniosku wskazano, że jest to dodatkowy obowiązek, który mocno utrudnia pracę księgowym oraz co więcej – przedsiębiorca nie powinien być karany za to, że dostrzegł błąd i go naprawił.

Korekta JPK_V7 jednak bez czynnego żalu

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców po przeanalizowaniu zagadnienia, zwrócił się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zajęcie stanowiska w zakresie instytucji czynnego żalu przy korekcie JPK_V7.

W odpowiedzi Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany przepisu art. 16a Kodeksu karnego skarbowego, który jest zgodny z postulatami przedstawionymi w piśmie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zgodnie z projektowanymi zmianami, instytucja określona w art. 16a Kodeksu karnego skarbowego będzie miała zastosowanie również w sytuacji złożenia korekty JPK_V7, dotyczącej wyłącznie części ewidencyjnej lub korekty obu części JPK_V7 – deklaracyjnej i ewidencyjnej.Dodaj komentarz