Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu

KOMFORTOWY I KORZYSTNY OUTSOURCING KADR I PŁAC

Oferujemy elastyczne modele współpracy – od pełnej obsługi kadr i płac, przez pakiety obejmujące określone funkcje, po pojedyncze usługi kadrowo-płacowe.

Pracujemy z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi kadrowo-płacowych (E-Pulpit Managera, Płacowy Portal Pracowniczy) – właśnie dlatego nasi Klienci otrzymują błyskawiczny dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. W ramach obsługi kadr i płac mogą Państwo liczyć także na bieżące wsparcie dedykowanych specjalistów (Doradztwo Hot Line z zakresu prawa pracy).

W celu zapewnienia najwyższego komfortu współpracy, oferujemy także obsługę kadr i płac z wykorzystaniem oprogramowania Klienta.

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi kadrowo-płacowe, w ramach której – bazując na wnikliwej analizie indywidualnych potrzeb naszych Klientów – dobieramy optymalne rozwiązania prowadzące do skutecznej redukcji kosztów i obowiązków administracyjnych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno wsparcie w obsłudze pojedynczych procesów kadrowo-płacowych, jak np. doraźną kontrolę, kalkulację i naliczanie wynagrodzeń, raportowanie, jak i przejęcie wszystkich obowiązków administracyjnych i działanie w charakterze zewnętrznego biura kadrowo-płacowego.

W ramach usług kadrowo-płacowych gwarantujemy profesjonalne doradztwo, dzięki któremu możliwa stanie się systematyczna redukcja kosztów oraz optymalizacja procesów zarządzania pracownikami w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

PROFESJONALNA OBSŁUGA KADR I PŁAC – SYNERGIA NIEZAWODNYCH ROZWIĄZAŃ

Wykorzystując nasze doświadczenie i specjalistyczną wiedzę, pomożemy Państwu maksymalnie zredukować wydatki związane z funkcjonowaniem działu kadr i płac. Nasze wsparcie w obsłudze kadr i płac obejmie nie tylko odciążenie firmowego payrollu, ale przede wszystkim – dzięki przejęciu wszystkich obowiązków administracyjnych w obszarze HR – umożliwi zwiększenie efektywności zarządzania pracownikami bez konieczności angażowania dodatkowych środków.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Oferujemy pełną obsługę kadr i płac, z przejęciem wszystkich obowiązków w tym zakresie
 • Zakres usług każdorazowo dopasowujemy do realnych potrzeb Klienta
 • Gwarantujemy obniżenie kosztów funkcjonowania firmy
 • Zapewniamy ekspresową optymalizację kadrowo-płacowych procesów zarządczych
 • Kompleksową obsługę kadrowo-płacową łączymy z aktywny doradztwem z zakresu prawa pracy
 • Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych Klientów (posiadamy certyfikat ISO 27001)
 • Zapewniamy sprawny obieg dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Gwarantujemy szybki dostęp do informacji i płynną komunikację
 • Oferujemy kompleksową obsługę kadr i płac także w językach obcych

OBSŁUGA KADR I PŁAC – NASZA OFERTA

Usługi kadrowe:

 • obsługa kadr w ramach struktur Klienta;
 • obsługa w ramach zewnętrznego działu kadr;
 • usługa Hot Line – bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • profesjonalny audyt HR wraz z przejrzystym pakietem rekomendacji;
 • portal pracowniczy z opcją E-teczek;
 • E-Pulpit Managera.

 

Usługi płacowe:

 • obsługa procesów płacowych;
 • e-raporty płacowe;
 • płacowy portal pracowniczy;
 • usługa Hot Line – bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • E-Pulpit Managera.

Naszą wizytówką jest międzynarodowe doświadczenie oraz sprawdzone rozwiązania, które wypracowaliśmy w trakcie ponad 25 lat współpracy z naszymi Klientami. Właśnie dlatego możemy zagwarantować Państwu bezpieczeństwo prawno-podatkowe, pewność i opłacalność podejmowanych z naszym udziałem decyzji oraz komfort bieżącej działalności.

Biuro rachunkowe ACCO oferuje kompleksową obsługę kadr i płac, gwarantując Państwu wygodę prowadzenia działalności. W ofercie posiadamy także wsparcie w zakresie kontroli przeprowadzanych m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy oraz ZUS.

Usługi kadrowe

 • Sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy (skierowania na badania lekarskie, umowy o pracę, świadectwa pracy)
 • Opracowanie dokumentacji RODO dla kandydatów oraz osób podejmujących pracę
 • Obsługa zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika
 • Obsługa zagadnień związanych z urlopami wypoczynkowymi, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, ustalanie uprawnień do urlopu
 • Ewidencja nieobecności pracowników (zwolnienia lekarskie, urlop na żądanie etc.)
 • Przygotowywanie listy obecności dla pracowników
 • Przygotowywanie i wydawanie pracownikom dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków pracowniczych
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru szkoleń BHP i badań lekarskich
 • Zbieranie dokumentacji pracowniczej w celu ustalenia kapitału początkowego
 • Przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości
 • Sporządzanie wewnętrznych regulaminów – regulamin pracy, wynagradzania, ZFŚS
 • Wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych
 • Profesjonalne doradztwo z zakresu spraw kadrowych
 • Monitorowanie konta Płatnika na Platformie Usług Elektronicznych w ZUS (w tym: informowanie o ewentualnych nadpłatach i niedopłatach w składkach ZUS czy elektronicznych zwolnieniach lekarskich)
 • Wsparcie w ramach kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pomoc pokontrolna

 

Usługa płacowa

 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS (ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA)
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA)
 • Przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez ZUS (m.in. Z-3, RP-7)
 • Potrącenia z wynagrodzeń na podstawie otrzymanych zajęć oraz prowadzenie korespondencji z komornikami
 • Wypełnianie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie kompletnych list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Sporządzanie kompletnych list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie dodatkowych list płac
 • Przygotowywanie zestawień wynagrodzeń do wypłaty w formie pliku tekstowego zgodnego z programem bankowym Klienta
 • Przygotowywanie i dystrybucja do pracowników pasków wynagrodzeń
 • Przygotowywanie informacji miesięcznej i rocznej dla osoby ubezpieczonej w ZUS
 • Sporządzanie deklaracji rocznej PIT4R, PIT8AR
 • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach/deklaracji podatkowych (PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R)
 • Sporządzanie informacji IWA
 • Inne czynności, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem

 

Obsługa spraw z PFRON

 • Sporządzanie i rozliczanie wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą
 • Przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracownika
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji dla pracodawców zobligowanych do dokonywania wpłat do PFRON oraz pracodawców, którzy są zwolnieni z dokonywania wpłat
 • Przygotowywanie i rozliczanie wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego pracownika

Zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji