Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu

OPTYMALIZACJA PROCESÓW – KLUCZ DO SUKCESU

OFERUJEMY KOMPLESKOWE I PROFESJONALNE USŁUGI Z ZAKRESU OBSŁUGI GRUP KAPITAŁOWYCH. Z NAMI ZOPTYMALIZUJĄ PAŃSTWO WEWNĘTRZNE PROCESY PLANOWANIA, RAPORTOWANIA I POMIARÓW.

OBSŁUGA GRUP KAPITAŁOWYCH – NASZA OFERTA:

  • Analiza i optymalizacja istniejących procesów
  • Opracowanie i wprowadzenie ujednoliconych procedur dotyczących dokumentów
  • Unifikacja planów kont dla wszystkich członków grupy kapitałowej
  • Wsparcie w trakcie wdrażania ujednoliconego oprogramowania
  • Centralizacja planowania, raportowania i pomiarów efektywności grupy kapitałowej

 

Dlaczego warto nam zaufać?

  • Gwarantujemy wzrost efektywności wszystkich członków grupy kapitałowej
  • Odciążymy funkcje wewnętrznych działów w poszczególnych spółkach
  • Zapewniamy optymalizację przebiegu informacji, oszczędność czasu i ograniczenie kosztów

Zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji