Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu

 • W naszej ofercie znajdą Państwo usługi działu księgowego w ramach struktur Klienta – to unikalne rozwiązanie polegające na organizacji oraz kompleksowej obsłudze dopasowanej do indywidualnych potrzeb i profilu biznesowego firmy.
 • Dla przedsiębiorstw posiadających oddziały i wewnętrzne działy księgowe w strukturach organizacyjnych oferujemy specjalistyczne usługi centrali księgowej.
 • Pomożemy Państwu stworzyć od podstaw lub w pełni przejmiemy obowiązki już istniejącego działu księgowego – zarówno w małych jak i dużych firmach.
 • Oferujemy pełną obsługę księgową z aktywnym doradztwem w zakresie optymalizacji podatkowej, z gwarancją odpowiedzialnego i etycznego partnerstwa biznesowego.

ANALIZA POTRZEB – ORGANIZACJA DZIAŁU KSIĘGOWEGO – KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA OBSŁUGA KSIĘGOWA

Stworzymy dział księgowy, którego profil i zakres prac będzie odpowiadał na realne potrzeby Państwa firmy.

W ramach tworzonego działu księgowego wdrożymy przetestowane procedury ACCO, oparte o certyfikaty ISO w zakresie zarządzania jakością (ISO 9001) oraz bezpieczeństwa informacji (ISO 27001).

Oferujemy pełną i profesjonalną obsługę księgową – zarówno w siedzibie firmy, jak i zewnętrznym biurze.

W ramach naszych usług gwarantujemy bieżące doradztwo doświadczonych ekspertów.

W codziennej pracy wykorzystamy Państwa i/lub własne oprogramowanie oraz rozwiązania informatyczne.

Oferujemy profesjonalną obsługę księgową w językach obcych.

Gwarantujemy zachowanie pełnej tajemnicy biznesowej.

Przez ograniczenie kosztów pracy wewnętrznego działu księgowe oraz dzięki najwyższym standardom pełnej obsługi księgowej zapewniamy wymierne oszczędności.

PARTNER KSIĘGOWY NA MIARĘ PAŃSTWA POTRZEB

Już od ponad 25 lat organizujemy działy księgowości w małych i dużych firmach, gwarantując naszym Klientom wymierne oszczędności oraz obsługę księgową na najwyższym poziomie, wykorzystując przy tym wieloletnie międzynarodowe doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę.

Dlaczego warto zostać naszym Partnerem?

 • Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę księgową.
 • Zapewniamy systematyczną i zgodną z przepisami optymalizację kosztów działalności.
 • Pomagamy w realnych oszczędnościach – z nami ograniczą Państwo koszty związane z utrzymaniem własnego działu księgowego oraz szkoleniami pracowników księgowości.
 • Gwarantujemy bieżące wsparcie dedykowanych specjalistów.
 • Oferujemy obsługę księgową w językach obcych.

USŁUGI KSIĘGOWE W RAMACH STRUKTUR KLIENTA – RACHUNKOWOŚĆ I RAPORTOWANIE – OFERTA

 • Usługi działu księgowego wewnątrz organizacji klienta
 • Przejęcie funkcji Głównego Księgowego / Analityka / Kontrolera
 • Usług centrali księgowej – centrum księgowości dla Klientów posiadających oddziały i wewnętrzne działy księgowe
 • Usługi nadzoru księgowego
 • Audyt wewnętrzny
 • Audyt podatkowy / księgowy
 • Usługi prawno-podatkowe
 • Usługi zastępstwa personelu księgowego

Oferujemy unikalną usługę wewnętrznego i w pełni dedykowanego działu księgowości oraz kompleksową obsługę księgową z bieżącym doradztwem podatkowym. Decydując się na nasze usługi, zyskują Państwo partnera biznesowego z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalistyczną wiedzą oraz przetestowanymi rozwiązaniami księgowymi.

Zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji