Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu

 • Oferujemy Państwu profesjonalne i kompleksowe usługi w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – audyt BHP, ocena ryzyka zawodowego, przygotowanie instrukcji, dokumentacji i procedur, szkolenia i fachowa reprezentacja w trakcje kontroli.
 • W pakiecie z obsługą BHP otrzymają Państwo specjalistycznym doradztwem i stałą opiekę BHP, które wpłyną na wzrost bezpieczeństwa w Państwa firmie oraz zmianę nastawienia Państwa pracowników do stosowania przepisów w praktyce.
 • Dzięki kompleksowości naszej obsługi BHP zyskują Państwo pewność, że wszystkie działania z tego obszaru w Państwa firmie spełniają polskie i europejskie normy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

OBSŁUGA BHP W NOWEJ ODSŁONIE

Profil i zakres obsługi BHP dopasujemy w pełni do realnych potrzeb Państwa firmy.

Oferujemy różne warianty współpracy – od świadczenia pojedynczych usług, przez dopasowane pakiety, aż po pełną obsługę BHP ze stałą opieką specjalistów.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do korporacji, jak i sektora MŚP.

Nasze usługi świadczymy również dla firm zagranicznych, które posiadają w Polsce siedzibę lub oddział.

Pracownicy biura rachunkowego ACCO to przede wszystkim praktycy, którzy swoje bogate doświadczenie z zakresu BHP wzbogacają systematycznie uzupełnianą wiedzą.

Co nas wyróżnia?

 • Oferta szyta na miarę – każdorazowo dopasowujemy usługi do realnych potrzeb naszych Klientów
 • Zapewniamy pełną zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami
 • Skutecznie identyfikujemy i przeciwdziałamy zagrożeniom
 • Gwarantujemy realny wzrost bezpieczeństwa w Państwa firmie
 • Oferujemy profesjonalną reprezentację w trakcie kontroli z zakresu BHP
 • Zapewniamy realnie wyższy komfort pracy na każdym stanowisku

OBSŁUGA BHP – NASZA OFERTA

 • Szkolenia BHP – wstępne i okresowe
 • Rejestry i dokumentacja BHP
 • Ocena Ryzyka Zawodowego
 • Pakiet podstawowych instrukcji BHP i Ppoż.
 • Oświadczenia dla pracowników
 • Identyfikacja substancji szkodliwych
 • Audyty BHP
 • Doradztwo i stała opieka BHP
 • Reprezentacja w trakcie kontroli BHP (przed PIP, PIS etc.)

Dzięki naszym usługom, wszystkie obszary BHP w Państwa firmie stworzą spójne działania organizacyjne, formalnoprawne i szkoleniowe. Nasze kompleksowe podejście do obsługi BHP to dla naszych Klientów gwarancja pewności, spokoju oraz bezpieczeństwa na każdym poziomie prowadzonego biznesu.

Pakiet „Dokumentacja BHP”:

 • Wstępne szkolenia BHP:
  • Instruktaż ogólny
  • Instruktaż stanowiskowy
 • Okresowe szkolenia BHP:
  • Dla pracodawcy lub osoby kierującej pracownikami
  • Dla pracowników
 • Ocena Ryzyka Zawodowego:
  • Dla pracownika
  • Dla stanowiska kierowniczego
 • Rejestry BHP:
  • Rejestr Wypadków przy Pracy
  • Karat Użycia Substancji Niebezpiecznej
  • Rejestr Chorób Zawodowych
 • Wytyczne BHP:
  • Procedura wewnętrzna BHP
  • Wytyczne BHP dla pracowników
 • Oświadczenia dla pracowników:
  • Mobbing
  • Zapoznania się z instrukcjami BHP
  • O dobrowolnym poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz zezwoleniu TV
 • Pakiet podstawowych instrukcji BHP i Ppoż.:
  • Instrukcja BHP – ogólna
  • Instrukcja BHP – pracy na stanowisku Pracownika Administracyjno-Biurowego
  • Instrukcja BHP – pracy z komputerem
  • Instrukcja BHP – użycia kserokopiarki/drukarki
  • Instrukcja BHP – użycia niszczarki dokumentów
  • Instrukcja BHP – dla kierowcy pojazdu służbowego
  • Instrukcja BHP – przy użyciu gaśnicy proszkowej
  • Instrukcja Ppoż. – ogólna oraz postępowania w przypadku stwierdzenia pożaru
  • Instrukcja Ppoż. – postępowania w przypadku stwierdzenia pożaru
  • Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Oznaczenie przestrzeni firmowej koniecznymi instrukcjami i tablicami informacyjnymi BHP
 • Identyfikacja substancji szkodliwych oraz niebezpiecznych dla zdrowia wraz z wykonaniem i uzupełnieniem wykazu i Kartą Charakterystyki Substancji niebezpiecznej

Opcje dodatkowe:

 • Dokumenty specjalne:
  • Regulamin Wynagrodzeń
  • Zakładowy Regulamin Pracy
  • Plan ewakuacji
 • Dokumentacje:
  • Roczny Audyt BHP
  • Postępowanie „Wypadek przy Pracy” – pełna dokumentacja powypadkowa
 • Doradztwo:
  • Pełen zakres doradztwa BHP
  • Doradztwo w przypadku wystąpienia sytuacji spornej po otrzymaniu protokołu pokontrolnego
  • Doradztwo w zakresie norm: PN-N-18001:2004 OHSAS18001
  • Reprezentacja w trakcie kontroli PIP, PIS itp.
 • Stała opieka BHP

 

Zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji