Rachunkowość i raportowanie

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu

Nasza oferta z zakresu outsourcingu rachunkowości i raportowania obejmuje: przeprowadzenie audytu, projektowanie procesów rachunkowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, bieżącą obsługę rachunkową, stały monitoring analityczny, wieloaspektowe raportowanie.

Co nas wyróżnia?

 • Profesjonalne doradztwo z gwarancją systematycznej optymalizacji rachunkowości i raportowania, które przekłada się na wymierne korzyści finansowe.
 • Pełna obsługa z zakresu rachunkowości i raportowania w językach obcych – na podstawie polskiej ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości.
 • Dzięki naszym usługom z zakresu rachunkowości i raportowania ograniczysz wydatki i zaoszczędzisz czas, który wykorzystasz na istotne działania biznesowe.

RACHUNKOWOŚĆ I RAPORTOWANIE OPARTE O SPRAWDZONE KNOW HOW

W oparciu o sprawdzone know-how pomożemy Państwu rozwiązać najbardziej złożone problemy z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, wprowadzając w te obszary zupełnie nową jakość.

Z doświadczenia wiemy, jak ważny w biznesie jest błyskawiczny dostęp do informacji. Właśnie dlatego na co dzień pracujemy z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi kadrowo-płacowych (m.in. Płacowy Portal Pracowniczy, Pulpit E-Managera), w ramach których oferujemy naszym Klientom bieżące wsparcie dedykowanych specjalistów.

Outsourcing rachunkowości nie musi oznaczać zmiany oprogramowania – aby zapewnić Państwu maksymalny komfort współpracy, w ofercie posiadamy także prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem oprogramowania Klienta.

KOMPLEKSOWE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA MAŁYCH I DUŻYCH FIRM

Nasze doświadczenie i specjalistyczne know-how pozwolą nam uporządkować rachunkowość i sprawozdawczość w Państwa firmie oraz – w połączeniu z pozyskanymi danymi – zaproponować Państwu konkretne rozwiązania dla skutecznej i systematycznej optymalizacji kosztów.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu rachunkowości i raportowania
 • Bieżącą i kompleksową obsługę łączymy z aktywnym doradztwem
 • Gwarantujemy wymierne oszczędności w zakresie pracy działu księgowości
 • Wspieramy rozwój firmowego controlingu
 • W oparciu o przygotowane raporty i analizy proponujemy szytą na miarę optymalizację kosztów
 • Zapewniamy bezpieczeństwo pod kątem prawnym
 • Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych Klientów (posiadamy certyfikat  ISO 9001)
 • Gwarantujemy szybki dostęp do informacji i płynną komunikację
 • Oferujemy kompleksową obsługę także w językach obcych

RACHUNKOWOŚĆ I RAPORTOWANIE – NASZA OFERTA

 • Rachunkowość według ustawowych i międzynarodowych standardów sprawozdawczości obejmująca:
  • UoR, MSSF/MSR, US GAAP, HGB i inne;
  • deklaracje podatkowe, ZUS, Intrastat, sprawozdawczość GUS i NBP;
  • sprawozdania finansowe zgodnie z UoR, GAAP, MSR i inne;
  • analizy finansowe;
  • bieżące raporty zarządcze;
 • Kompleksowe przeglądy ewidencji księgowej za wcześniejsze okresy sprawozdawcze
 • Wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Audyty księgowe i podatkowe
 • Usługi rachunkowe na systemach finansowo-księgowych Klientów
 • Adaptacja systemów finansowo-księgowych
 • Projektowanie oraz organizowanie procesów rachunkowych
 • Sprawdzanie efektywności istniejących procesów rachunkowych
 • Obsługa w oparciu o elektroniczny obieg dokumentów
 • Skanowanie faktur zakupowych
 • Doradztwo podatkowe
 • Usługi prawne
 • Bieżąca obsługa oraz rozliczanie wspólnot mieszkaniowych.

Naszą wizytówką jest ponad 25 lat doświadczenia w branży, kompleksowe usługi spełniające najwyższe standardy oraz potwierdzone wieloletnią współpracą zaufanie Klientów. Pracownicy biura rachunkowego ACCO to eksperci, którzy każdego dnia gwarantują naszym Klientom obsługę na najwyższym poziomie.

Usługi rachunkowe:

BIURO RACHUNKOWE ACCO ŚWIADCZY USŁUGI KOMPLEKSOWEGO PROWADZENIA PROCESÓW KSIĘGOWYCH W FIRMIE. TO SPRAWIA, ŻE NASI KLIENCI MOGĄ SKUPIĆ SWOJĄ UWAGĘ NA ZARZĄDZANIU I PODEJMOWANIU DECYZJI BIZNESOWYCH PROWADZĄCYCH DO ZWIĘKSZENIA ZYSKU.

Prowadzenie księgowości:

 • Sporządzanie bilansu otwarcia
 • Ewidencja bieżących operacji gospodarczych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT
 • Kompleksowe sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Obsługa bieżących płatności
 • Ciągły nadzór nad procesami rachunkowymi
 • Fachowe konsultacje z zakresu rachunkowości
 • Wdrażanie instrukcji obiegu i opisywania dokumentów
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych – śródrocznych i rocznych – obejmujących:
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacje dodatkowe
  • Przepływy finansowe
  • Zmiany w kapitale własnym
  • Noty uzupełniające
 • Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i informowanie o ewentualnych brakach lub wadach
 • Wielowymiarowa księgowość tzn. ewidencja dokumentów z wykorzystaniem dodatkowych wymiarów do planu kont (MPK, Projekt, Klient, Region etc.)
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych i tabel amortyzacyjnych
 • Wystawianie faktur i refaktur
 • Wystawianie not korygujących
 • Rozliczenia kosztów eksploatacyjnych
 • Rozliczenia delegacji
 • Obsługa płatności w bankowości elektronicznej
 • Księgowanie wyciągów bankowych i nadzorowanie rozrachunków z możliwością miesięcznego wiekowania należności i zobowiązań
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych
 • Kalkulacja miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie rocznej deklaracji CIT-8
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego według KSR, MSR lub GAAP, w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim
 • Reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi
 • Bezpośrednia komunikacja z nadzorującym dyrektorem finansowym Klienta – zarówno w Polsce, jak i za granicą
 • Opracowywanie i przygotowywanie zakładowego planu kont
 • Opracowywanie polityki rachunkowości wraz z instrukcją obiegu dokumentów
 • Rozliczenia operacji na rachunkach bankowych w PLN oraz walutowych
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (WNT, WDT, informacja podsumowująca VAT-UE, eksport poza UE)
 • Sporządzanie dokumentacji finansowych dla banków i innych instytucji
 • Ubieganie się o zaświadczenia o niezaleganiu – z US i ZUS
 • Wszelkie inne usługi z zakresu rachunkowości i raportowania – zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta

Doradztwo podatkowe – wsparcie profesjonalnego doradcy:

 • Konsultacje zaplanowanych działań biznesowych pod kątem ograniczenia związanych z nimi zobowiązań podatkowych w ramach przepisów prawa podatkowego
 • Zastępstwo w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi (działanie w roli pełnomocnika)
 • Przeglądy podatkowe oraz konsultacje z Doradcą Podatkowym z wieloletnim doświadczeniem

 

Raportowanie i analizy:

NASI KLIENCI MOGĄ LICZYĆ NA BIEŻĄCE RAPORTY – W TYM RAPORTY SPECJALNE, INFORMACJE ROZLICZENIOWE ORAZ ANALIZY FINANSOWE. WSZYSTKIE DOKUMENTY MOGĄ BYĆ SPORZĄDZONE W JĘZYKU OBCYM, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI JEDNOSTKI MACIERZYSTEJ.

 • Bilans, Rachunek wyników, ZOiS (Standard)
 • Przychody i koszty w podziale na MPK/Projekty/Klientów/inne
 • Analiza wskaźnikowa wyników firmy
 • CF
 • Wiekowanie zobowiązań i należności
 • Pakiety konsolidacyjne
 • Inne – zgodnie z potrzebami Klientów

ZINDYWIDUALIZOWANE ANALIZY FINANSOWE:

 • Biznesplan
 • Prognozy rachunku zysków i strat
 • Prognozy bilansu
 • Prognozy przepływów pieniężnych
 • Informacje rozliczeniowe, raporty specjalne – także w językach obcych – zgodnie z wymaganiami jednostki macierzystej
 • Inne raporty zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klientów

Zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji