Zespół obsługi kadr i płac – dlaczego warto postawić na outsourcing

Każdemu przedsiębiorcy zależy na właściwie prowadzonej księgowości, konieczne jest też zorganizowanie obsługi kadr i płac. Coraz chętniej w tym celu wybierana jest pomoc profesjonalnych biur rachunkowych. Outsourcing z powodzeniem znalazł miejsce wśród rozwiązań oferowanych właścicielom firm, a ponieważ zawsze wykonywany jest przez usługodawcę zewnętrznego, nie wymaga tworzenia dodatkowych etatów i organizowania miejsc pracy w siedzibie danego przedsiębiorstwa. W ramach współpracy weryfikowanych jest wiele zagadnień dotyczących zarówno spraw codziennych, jak też okresowych.

 

Dodatkowe rozumienie outsourcingu

Klienci ACCO z Warszawy i innych miast słusznie rozumieją outsourcing jako przejęcie przez firmę zewnętrzną obowiązków dotyczących prowadzenia dokumentacji firmowej, pracowniczej, weryfikacji kwestii finansowych. Rozliczanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji czasu pracy, przygotowywanie dokumentów na potrzeby zatrudniania i zwalniania pracowników, rozliczanie podróży służbowych to zaledwie część spośród podstawowych działań.

Dlaczego outsourcing jest popularny

Outsourcing przede wszystkim:

  • pozwala oszczędzać, gdyż przedsiębiorca nie ponosi wielu dodatkowych kosztów, spośród których głównymi są stałe wynagrodzenia i ZUS w przypadku etatowych pracowników, ale także nie ponosi kosztów szkoleń, technicznych (związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania), premii, a także logistycznych (m.in. związanych z przechowywaniem dokumentów),
  • jest wygodny – pozwala scedować na zewnętrzną firmę wszystkie czynności rachunkowe,
  • zapewnia wykonanie zlecenia bez uchybień czasowych i formalnych – firmy zewnętrzne specjalizujące się w outsourcingu to często wieloosobowe zespoły specjalistów, zawsze obecne i dyspozycyjne,
  • daje możliwość korzystania z wszechstronnej obsługi – Klient może liczyć na obsługę kompleksową począwszy od drobnych prac cyklicznych, a skończywszy na pełnej księgowości dla dużych firm,
  • zapewnia wsparcie zespołu obsługi kadr i płac w każdym obszarze problemowym – zawiera w sobie również doradztwo podatkowe i gospodarcze,
  • gwarantuje pełną transparentność wszystkich działań podlegających zleconej pracy,
  • ze strony zaawansowanych podwykonawców daje możliwość skorzystania z nowoczesnych systemów rozliczeniowych IT, które zapewniają stały wgląd (w tym mobilny) w przepływy finansowe firmy,
  • zapewnia bezpieczeństwo – zlecający outsourcing przedsiębiorca podlega ochronie wynikającej z polisy ubezpieczeniowej wykonawcy.

Na powyższych przykładach widoczne jest, dlaczego ta usługa stale zyskuje na popularności i korzysta z niej chętnie coraz większa liczba przedsiębiorców. Tym bardziej, iż usługa dotyczy nie tylko płac, ale i kadr.

Obsługa kadr i płac – pomoc kompleksowa

Oferowana przez firmy zewnętrzne obsługa kadr i płac to propozycja pełnego przejęcia obowiązków w firmie zleceniodawcy w obszarze rachunkowości i formalnej opieki nad pracownikami. Poza rozliczaniem płac outsourcing będzie więc zawierał w sobie wiele działań wymaganych normami prawnymi, a także zależnych od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Korzyści z obsługi kadr i płac warto poznać w praktyce, wybierając taką pomoc dla własnej firmy. To od lat standard, podobnie jak stała współpraca z kancelarią prawną czy doradcą ds. dofinansowań. Troska o rozwój firmy przełożyć się może w rezultacie na poprawę funkcjonowania poszczególnych jej działów, a także przedsiębiorstwa jako całości.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu