Usługi księgowo-rachunkowe dla małych i dużych firm

Przedsiębiorcy często korzystają z usług księgowo-rachunkowych zewnętrznych niezależnie od skali prowadzonego biznesu. Są one zawsze pomocne i znacząco odciążają od skomplikowanych obowiązków realizowanych każdego dnia. Z doświadczenia ACCO z Warszawy wynika, że zazwyczaj najmniejsze firmy ograniczają się do samodzielnego prowadzenia księgowości. Czy są zatem wyraźne różnice pomiędzy obsługą małych i dużych firm? O tym w dzisiejszym artykule.

Podobieństwa i różnice w zapotrzebowaniu na usługi księgowo-rachunkowe

Zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa wymagają tych samych działań w poszczególnych kwestiach. Należą do nich głównie:

 • rozliczanie ze wszystkich operacji finansowych przeprowadzanych w przedsiębiorstwie,
 • przygotowywanie adekwatnych do przepływu finansowego rachunków i innej dokumentacji,
 • rozliczanie przedsiębiorcy z instytucjami finansowymi,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed instytucjami i urzędami,
 • wykonywanie analiz finansowych, które mogą wspomóc działalność firmy,
 • pomoc w zakresie prowadzenia działań zagranicznych,
 • doradzanie w istotnych dla firmy obszarach – działalności gospodarczej, przebranżowienia, podatków etc.,
 • kontrola nad wszelkiego rodzaju dokumentacją finansową przychodzącą i wychodzącą z firmy,
 • konstruowanie biznesplanów, ale też negocjowanie korzystnych dla Klienta umów (ubezpieczeniowych czy kredytowych),
 • pomoc w zdobywaniu innych środków na działalność (różnego typu dofinansowań),
 • szeroko pojęte usługi doradcze skupiające się na rozwoju firmy.

Małe firmy potrzebują pomocy ze strony biur rozliczeniowych tak samo jak duże. Decydują się jednak na samodzielne prowadzenie księgowości w oparciu o własne ambicje, z powodów ekonomicznych lub też przez założenia wstępne i plan biznesowy. Ostatecznie jednak często korzystają w pomocy fachowych biur, na przykład podsumowując okresy rozliczeniowe czy na potrzeby przygotowania dokumentów.

Mimowolnie ujawnia się tutaj pierwsza różnica między dużymi a małymi firmami – te pierwsze korzystają częściej z pełnych usług księgowo-rachunkowych. Przedsiębiorcom zależy na tym, by przepływ finansowy był każdego dnia monitorowany. Jak wynika z badań rynku, drugim najważniejszym oczekiwaniem jest stałe sprawdzanie zmian w prawie i przygotowanie firmy na nadchodzące zmiany, jeżeli jej to dotyczy. Czynności te są kosztowne i nie wszystkie małe przedsiębiorstwa stać na tak wszechstronną opiekę, właściwie już prawno-księgową. Nie wszystkie biura rozliczeniowe taką opiekę oferują.

Mała i duża księgowość

Wywodzi się stąd pojęcie małej i dużej księgowości. Ta pierwsza, zwana również uproszczoną, charakteryzuje się:

 • specjalną ofertą dla mikroprzedsiębiorstw (ale też spółek jawnych, partnerskich i cywilnych),
 • relatywnie niską ceną dostosowaną do możliwości finansowych przedsiębiorcy,
 • skupieniem głównie na prowadzeniu dokumentacji,
 • ograniczeniem, które dotyczy rocznych przychodów firmy – nie mogą przekraczać 2 mln euro,
 • koniecznością opłacania podatku liniowego lub na zasadach ogólnych,
 • prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów albo ryczałtu ewidencjonowanego.

Natomiast w przypadku ofert dla dużych firm konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości. Jest ona obowiązkowa między innymi:

 • w przypadku spółek: akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz sp. z o.o.,
 • gdy przychody przekraczają 2 mln euro rocznie.

Zapewnia przy tym:

 • pełną transparentność przepływu finansowego,
 • szeroki zakres działań, począwszy od ewidencji wszelkich przychodów i majątku aż po kontrolę wynagrodzenia pracowników,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań,
 • możliwość przeprowadzania działań znacznie bardziej zaawansowanych, w tym obejmujących poszczególne dziedziny prawa.

Rodzaj księgowości jest zatem regulowany odgórnymi normami, poszczególne podmioty są zobligowane do prowadzenia określonych działań księgowych. W niniejszym artykule przedstawiliśmy jednak szerszy kontekst, ponieważ w licznych przypadkach przedsiębiorca może dowolnie wybrać usługi księgowo-rachunkowe. Na przykład niewielka firma może zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości – zapewnia to zawsze wysoki stopień bezpieczeństwa, na którym zależy wszystkim przedsiębiorcom.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu