Standardowy zakres usług dotyczących doradztwa podatkowego

Tytułowa usługa istnieje w Polsce już niemal 25 lat, Ustawa o doradztwie podatkowym weszła w życie w styczniu 1997 roku. Jej głównym zadaniem jest ochrona praw podatnika, który nie musi znać prawa i ustawodawca wziął to pod uwagę, tworząc instytucję doradztwa podatkowego. Dzięki temu każdy obywatel może skonsultować się ze specjalistą w przypadku wątpliwości co do formy rozliczania się z prowadzonej działalności gospodarczej. Prezentacji potencjalnego zakresu fachowego wsparcia dokonujemy poniżej.

 

 

Kto zostaje doradcą podatkowym

Doradcą zostaje specjalnie do tego celu przeszkolona osoba, po zdaniu egzaminu państwowego, prowadząca działalność gospodarczą. Ustawodawca określił, że czynności wpisane w tę profesję mogą również wykonywać inni przedstawiciele zawodów zaufania publicznego: radcowie prawni, adwokaci oraz biegli rewidenci. Priorytetem jest wykonywanie obowiązków z należytą starannością.

Doradztwo podatkowe – na co może liczyć Klient

Dla organów państwowych instytucja doradztwa podatkowego pełni ważną rolę, ponieważ przyczynia się do prawidłowego rozliczania podatnika z urzędem skarbowym. Na tym też skupiają się wszystkie usługi świadczone przez omawianych specjalistów, które w standardzie obejmują między innymi:

  • poradnictwo, opiniowanie oraz wyjaśnianie w obszarze nałożonych przez państwo obowiązków podatkowych dla osób fizycznych i firm;
  • wyręczanie Klienta w sporządzaniu wszelkiego typu deklaracji i zeznań (a także pomoc merytoryczną w tym zakresie);
  • doradztwo, opiniowanie i wyjaśnianie zawiłości dotyczących innych zobowiązań – dotyczy to tzw. publicznoprawnych należności, głównie składek ZUS;
  • reprezentowanie Klienta we wszelkiego typu postępowaniach przed urzędem skarbowym i innymi instytucjami bez względu na instancję (m.in. przed sądem administracyjnym);
  • udzielanie porad w zakresie prawa celnego oraz międzynarodowego;
  • udzielanie pomocy i prowadzenie każdego typu księgowości, od tzw. małej, po pełną, do której zobowiązani są przedsiębiorcy wykazujący roczny przychód powyżej 2 mln euro;
  • doradztwo w zakresie korzystania w różnego rodzaju dofinansowań, w tym unijnych.

Pełny zakres czynności doradcy zależny jest od zapisów ustawy, które mogą ulegać nowelizacjom, zatem w przypadku wątpliwości warto skonsultować się z naszymi specjalistami w ACCO w Warszawie.

Zasady wykonywania zawodu

Doradca musi przestrzegać wielu reguł i zasad wykonywania zawodu. Wpływa to bezpośrednio na jego rzetelność, dlatego edukacja obejmuje również zapoznanie się z wieloma regułami, w tym: etyki, niezależności i bezstronności, których należy przestrzegać w codziennej pracy. Istotnym elementem pracy jest również obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej wszystkich podejmowanych czynności. Ponadto doradca zobowiązany jest do przechowywania wystawianej przez siebie dokumentacji przez okres pięciu lat. Jego praca jest obwarowana nie tylko przepisami, ale także restrykcjami i odpowiedzialnością odszkodowawczą, dyscyplinarną i karną.

Obszary współpracy

Doradztwo podatkowe obejmuje wiele obszarów działania i czynności Są to porady dotyczące audytów, fuzji, przetargów, zakupu nieruchomości, tworzenia grup kapitałowych, cen transferowych. Jednak niebagatelna jest jego rola dla statystycznego podatnika. To on zwykle najsłabiej orientuje się w prawie, a w szczególności nie obserwuje zmian w ustawach, często z braku czasu. Wówczas fachowa pomoc jest szczególnie pożądana, daje pewność, że kwestie formalne są pod odpowiednim nadzorem.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu