Polski Ład: Podwyższenie kwoty wolnej i progu podatkowego

Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu najprawdopodobniej już 1 stycznia 2022 r., jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz zmiana progów podatkowych dla podatników rozliczających PIT według zasad ogólnych. Ministerstwo Finansów wskazuje, że według wstępnych szacunków zmiana ta będzie korzystna dla 18 milionów Polaków. Jak zmieni się kwota wolna i ile będzie wynosiły progi podatkowe od po wejściu w życie Polskiego Ładu?

Polski Ład – kwota wolna od 2022 r.

Kwota wolna określa wysokość rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zmiany systemu podatkowego w ramach Polskiego Ładu przewidują podwyższenie tej kwoty z obecnych 8 000 zł do 30 000 zł (jest to poziom odpowiadający kwocie wolnej stosowanej w innych państwach europejskich).

Oznacza to, że jeżeli zarobki danej osoby nie przekroczą w roku podatkowym 30 000 zł (czyli 2 500 zł miesięcznie), wówczas w ogóle nie zapłaci ona podatku dochodowego. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, iż kwotę wolną będą stosować wszyscy podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, a nie tylko ci najmniej zarabiający. Niezależnie od tego, kto ile zarobił, zapłaci podatek dochodowy tylko od nadwyżki ponad 30 000 zł rocznie.

Progi podatkowe – co to takiego?

Kolejna istotna i długo wyczekiwana zmiana, która ma zostać wprowadzona w ramach Polskiego Ładu, to zmiana obowiązujących progów podatkowych. Progi podatkowe to nic innego jak limity dochodów rocznych, do których przypisane są określone stawki podatku dochodowego od osób fizycznych – powyżej pewnej kwoty zarobków obowiązuje wyższa stawka podatku. Progi podatkowe znajdują zastosowanie w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej), a więc przede wszystkim osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, ale również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli wybrały one ten sposób opodatkowania.

Nowe progi podatkowe według Polskiego Ładu

Progi podatkowe wyznaczają stawki podatku dla określonych limitów dochodów dla osób rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych (według tzw. skali podatkowej). Od 2009 roku wartości progów podatkowych w Polsce kształtują się w następujący sposób:

  • I próg podatkowy (podatek według stawki 17%) – dla dochodów rocznych do 85 528 zł,
  • II próg podatkowy (podatek według stawki 32%) – dla dochodów rocznych powyżej 85 528 zł.

Polski Ład przewiduje zmianę progów podatkowych – od 1 stycznia 2022 roku wzrosną one do następujących poziomów:

  • I próg podatkowy (podatek według stawki 17%) – do dochodów rocznych do 120 000 zł,
  • II próg podatkowy (podatek według stawki 32%) – do dochodów rocznych powyżej 120 000 zł.

Powyższe oznacza, że z każdej złotówki od kwoty 120 000 zł podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 000 zł do 120 000 zł – 17 groszy zamiast wcześniejszych 32.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 000 zł ma sprawić, że wyższą stawką podatku 32% objętych będzie nawet o połowę mniej podatników niż dotychczas.

Jak Polski Ład wpłynie na wynagrodzenie?

Ministerstwo Finansów na swojej stronie udostępniło kalkulator obliczający, jak zmieni się wynagrodzenie po wprowadzeniu wszystkich przepisów dotyczących wynagrodzeń w ramach Polskiego Ładu (w tym także zmian w zakresie odliczania składki zdrowotnej). Kalkulator dostępny jest pod tym adresem.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu