Polski Ład: estoński CIT 2.0

Nowelizacja ustawy CIT w ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadza zmiany w ryczałcie od dochodów spółek (znanym dotychczas jako ryczałt od dochodów spółek kapitałowych), nazywanym estońskim CIT. W ubiegłym roku Ministerstwo Finansów mocno zachęcało do skorzystania z tego rozwiązania, jednak ostatecznie skusiło ono zaledwie nieco ponad 300 podmiotów. Czy po zniesieniu części barier zainteresowanie nową formą rozliczeń z fiskusem wzrośnie?

Estoński CIT w wersji aktualnej

Obecnie estoński CIT to rozwiązanie wyłącznie dla spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych, które pozwala na odroczenie zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych do momentu wypłaty zysku lub jego konsumpcji (np. na pokrycie straty). Stawka ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych wynosi 15% (lub 10%) dla małych podatników oraz 25% (lub 20%) dla pozostałych spółek. Obniżone stawki podatku estońskiego mogą zostać zastosowane wyłącznie, jeśli spółka spełni warunek przeznaczenia na nakłady inwestycyjne środków w wysokości wynikającej z ustawy CIT.

Kluczowymi warunkami skorzystania z estońskiego CIT są także: nieprzekraczanie przez spółkę przychodu w wysokości 100 mln PLN w roku podatkowym oraz utrzymywanie prostej struktury (wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, spółka nie może posiadać udziałów w innych podmiotach).

Estoński CIT – zmiany przewidziane w ramach Polskiego Ładu

Od 1 stycznia 2022 r., w wyniku wejścia w życie przepisów przewidzianych w Polskim Ładzie, część warunków dla skorzystania z estońskiego CIT ulegnie zmianie:

 • przede wszystkim z estońskiego CIT będą mogły skorzystać także proste spółki akcyjne, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne,
 • nastąpi zniesienie wskazanego wyżej limitu osiąganych przychodów (100 mln PLN),
 • stawki estońskiego CIT będą wynosić: 10% dla małych podatników oraz 20% dla pozostałych podmiotów,
 • zniknie również warunek wykazywania nakładów inwestycyjnych – stawka podatku będzie zależeć wyłącznie od tego, czy spółka jest małym podatnikiem, czy nie,
 • dodana zostanie możliwość pomniejszenia podatku do zapłaty przez wspólników o 90% podatku zapłaconego przez spółkę (dla małych podatników oraz podmiotów rozpoczynających działalność) lub o 70% podatku zapłaconego przez spółkę (w przypadku pozostałych podatników).

Estoński CIT 2022 – jakie wymagania pozostaną?

Po nowelizacji ustawy CIT utrzymane natomiast zostaną następujące warunki:

 • ograniczenie dotyczące wspólników spółki (mogą być nimi wyłącznie osoby fizyczne),
 • spółka nie może posiadać udziałów (lub podobnych praw) w innych spółkach,
 • spółka musi zatrudniać co najmniej trzech pracowników (wymóg ten nie będzie dotyczył strat-upów),
 • przychody z działalności operacyjnej muszą być wyższe niż przychody pasywne (np. z odsetek, wierzytelności, gwarancji),
 • za okres opodatkowania estońskim CIT spółka zobowiązana jest przygotowywać sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (wyłączona jest możliwość skorzystania z MSR).

Estoński CIT – jakie korzyści?

Podatnicy, którzy wybiorą ryczałt od dochodów spółek:

 • opierają swoje rozliczenia z tytułu podatku dochodowego wyłącznie na zasadach wynikających z przepisów o rachunkowości (nie ma konieczności ustalania wyniku podatkowego),
 • nie płacą zaliczek na CIT – podatek należy zapłacić wyłącznie wówczas, gdy nastąpi wypłata lub konsumpcja zysku, co z pewnością przyczynia się do poprawy płynności finansowej spółki,
 • nie będą objęci nowym minimalnym podatkiem dochodowym (o którym mowa w nowym art. 24ca ustawy CIT).

Jak przejść na estoński CIT?

Aby przejść na estoński CIT wystarczy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym dochody mają być opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek. Konieczne jest wówczas zamknięcie ksiąg, sporządzenie sprawozdania finansowego oraz rozliczenie podatku dochodowego za ostatni rok przed zmianą – na standardowych zasadach.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu