Podstawowa klasyfikacja usług rachunkowych

Generalnie usługi rachunkowe dzieli się na dwa duże działy – prowadzenia pełnej oraz małej księgowości, z czego mała księgowość obejmuje prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji uproszczonej. To również dodatkowe prace biur księgowych wykonywane częściowo za przedsiębiorcę. Przy powyższym warto wspomnieć o e-rachunkowości. Rozwija się ona coraz prężniej i daje specjalistom oraz Klientom nowe możliwości, niesie też jednak ze sobą pewne ograniczenia. O wszystkich powyższych kwestiach warto przeczytać w dzisiejszym artykule.

 

Pełne usługi rachunkowe dla firm

Przedsiębiorcy zazwyczaj szukają możliwości współpracy, w ramach której powierzą specjalistom wszystkie kwestie dotyczące dokumentacji firmy. Obejmuje to wiele czynności, które wykonywane są cyklicznie i na co dzień, zależnie od zapotrzebowania lub regulacji prawnych. Wszechstronność usług rachunkowych to między innymi działania dotyczące:

 • bieżącego ewidencjonowania wszelkich operacji przeprowadzanych w firmie – w tym wystawiania, przyjmowania i weryfikowania dowodów sprzedaży i zakupu;
 • cyklicznego przygotowywania deklaracji i rozliczeń – między innymi: VAT, CIT, PIT; ma to miejsce w różnych odstępach czasu zależnie od przepisów prawa;
 • okresowego przygotowywania sprawozdań finansowych rocznych i okresowych, m.in. dla NBP, GUS, w tym także raportowania dla zarządu firmy;
 • nadzoru i prowadzenia ewidencji wszelkich środków trwałych;
 • opracowywania tak zwanego planu kont, a także polityki rozliczeniowej dostosowanej do potrzeb i wymagań obsługiwanego przedsiębiorstwa;
 • sporządzania ewentualnych kredytowych wniosków i nadzoru nad wszelkimi opłatami wynikającymi z tego tytułu;
 • nadzorowania działu płac dla pracowników;
 • a także innych czynności odbiegających już od typowej rachunkowości: rejestrowania i aktualizowania wszelkich danych dotyczących firmy i jej zmian formalnych, reprezentowania firmy przed organami podatkowymi, współpracy z syndykiem czy biegłymi rewidentami.

Kompleksowa praca rozliczeniowa prowadzi więc do wysokiego stopnia uporządkowania operacji finansowych i wszelkich innych, z których przedsiębiorca musi się rozliczać. Nowoczesne usługi księgowe są przy tym wysoce transparentne (nie oferują ich wszystkie biura, a jedynie zaawansowane branżowo), dzięki czemu przedsiębiorca może w każdej chwili mieć wgląd we wszelkie przeprowadzane działania finansowe firmy.

Księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja uproszczona

Księgowość uproszczona w ramach usług rachunkowych obejmuje mniej zaawansowane czynności, a także mniejszy ich zakres, jednak niewielkim firmom pomaga w wystarczającym stopniu i jest właśnie przez nie wybierana. Na przykładzie ACCO z Warszawy, obejmuje ona:

 • dokonywaną na bieżąco ewidencję wszelkiego typu dokumentów rozliczeniowych,
 • przygotowywanie sporządzanych cyklicznie rozliczeń i sprawozdań, głównie VAT i PIT, ale także rozliczanie ZUS,
 • ewidencjonowanie środków trwałych,
 • obsługę wniosków o kredyty,
 • i również podobnie jak w przypadku opieki stałej, reprezentowanie podatnika przed organami państwowymi,
 • inne działania w ramach indywidualnych ustaleń.

Rozliczanie niewielkich firm często jest wybiórcze, czyli przedsiębiorca i biuro księgowe formułują określony zakres prac, a także możliwość uwzględnienia kolejnych na określonych zasadach. Jest to również pomoc znacząca, odciążająca przedsiębiorcę.

E-rachunkowość i jej zalety

Niemal wszystkie rodzaje operacji rozliczeniowych mogą być wykonywane drogą internetową. Usługi online nie mogą jednak obejmować prowadzenia pełnej księgowości, dlatego e-rozliczenia dedykowane są jedynie operacjom uproszczonym. Zależne są przy tym cenowo od:

 • wybranego rodzaju rozliczania,
 • ilości dokumentów podlegających stałej kontroli,
 • ilości ewentualnych operacji walutowych,
 • częstotliwości dokonywanych operacji z zagranicą: eksport, import, WNT, WDT.

Usługi rachunkowe online są zazwyczaj tańsze od tradycyjnych i dla wielu przedsiębiorców jest to godny rozważenia argument. Ponadto zwykle towarzyszy im kompleksowa pomoc doradcza. Tańsze natomiast są dlatego, że specjalne programy rozliczają automatycznie wiele z wymienionych operacji. Uzasadnia to więc niższą cenę usług rachunkowych online.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu