Księgowość uproszczona – kto może z niej skorzystać

Księgowość uproszczona to forma rozliczeń dedykowana zwykle małym przedsiębiorstwom, jednak mogą z niej korzystać również firmy znacznie większe, jeżeli nie przekraczają progu 2 mln euro przychodu rocznie. Takie rozwiązanie sprawdza się zatem w wielu branżach, natomiast decyzję o prowadzeniu takiej formy księgowości warto skonsultować ze specjalistami, zasięgnąć fachowej opinii. Pozwoli to ustalić, czy spośród wszystkich dostępnych form ta będzie optymalna teraz i w określonej przyszłości.

 

Trzy rodzaje uproszczonej księgowości

Istota wyboru rodzaju rachunkowości wynika z jej dopasowania do prowadzonej działalności. W najczęściej spotykanych przypadkach dany typ działalności warunkuje wybór rodzaju rozliczeń, lecz gdy prawo nie reguluje tej kwestii, przedsiębiorca może potrzebować doradztwa odnośnie tego, którą formę wybrać. Poniżej prezentujemy krótko cechy każdego typu rachunkowości, wskazując między innymi zmienne, na podstawie których można decydować o jej wyborze oraz te, które do tego obligują.

Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Księgę przychodów i rozchodów wyróżnia:

  • zobrazowanie rachunkowe wszystkich transakcji podejmowanych przez firmę,
  • konieczność comiesięcznego lub kwartalnego rozliczania (kwartalne dostępne jest dla firm, gdy minie 12 miesięcy od daty zarejestrowania do VAT),
  • fakt, że zaliczka stanowi formę rozliczania się z urzędem skarbowym, aczkolwiek nie jest to obowiązkowe.

Opisywany sposób rozliczania zgłasza się do urzędu w tym samym dniu, w którym rozpoczęto działalność, albo 1 stycznia nowego roku. Po wyborze KPiR można zmienić sposób rozliczania, jeśli przedsiębiorca uzna, że nie jest on odpowiedni dla wybranej działalności – przy istnieniu takiej możliwości regulowanej odpowiednimi przepisami.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt cechują:

  • inne przedziały podatkowe, wynoszące: 3,5%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%; różnice w oprocentowaniu podatkowym zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, co obejmuje między innymi apteki, wydawnictwa, praktykę lekarską, restauracje;
  • płacenie podatku wyłącznie od przychodu (nie ewidencjonuje się kosztów, co wpływa na uproszczenie rozliczeń);
  • możliwość rozliczania się w taki sposób, jeśli przychód w uprzednim roku nie przekroczył 250 000 euro; jest to także warunek możliwości prowadzenia rozliczeń kwartalnych.

Ryczałt jest więc stosunkowo prostą formą rozliczania się z fiskusem. Jak pokazuje również doświadczenie ACCO z Warszawy, przedsiębiorcy w zakresie ryczałtu najczęściej decydują się na pomoc biur rachunkowych odnośnie przygotowywania dokumentacji rozliczeniowej i jej wysyłania do urzędu skarbowego.

Karta podatkowa – dla najmniejszych przedsiębiorstw

Karta podatkowa jest optymalnie uproszczoną metodą rozliczania, dedykowaną przy tym dla wielu rodzajów specyficznej działalności, np. korepetycji nauczycielskich, działalności artystycznej, ale też transportowej, lecz jedynie wówczas, gdy wykorzystuje się w niej jeden środek transportu. W przypadku takiego wyboru rachunkowości nie prowadzi się żadnych ksiąg, nie są wymagane roczne zaznania podatkowe. To propozycja również dla firm zatrudniających niewielką liczbę pracowników.

Kwota podatku nie jest tutaj zależna od dochodu, warto jednak mieć na uwadze, że również gdy firma będzie notować straty w przypadku niespodziewanych problemów finansowych, konieczne będzie zapłacenie podatku. Podatek odprowadzany jest do 7. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień – do 28. grudnia danego roku.

Wybór rodzaju księgowości uproszczonej

Z księgowości uproszczonej nie skorzystają podmioty, które ustawodawca z niej wykluczył, m.in. spółki komandytowe i partnerskie, natomiast pozostali przedsiębiorcy oraz spółki jawne mają możliwość wybrania tej formy rozliczeń, jeżeli ich przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2 mln euro.

Podatnik może wskazać formę rozliczania samodzielnie, może też po spełnieniu określonych procedur oczekiwać na podjęcie decyzji przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Warto jednak wcześniej skonsultować się z biurem rachunkowym, ponieważ dla każdej działalności można wybrać takie rozwiązanie spośród dostępnych, które pozwoli ograniczyć formalności, oszczędzać czas i z rozwagą uwzględniać wszystkie kwestie mające wpływ na możliwości rozwoju. W tych zagadnieniach pomocne będzie doświadczone biuro rachunkowe.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu