Księgowość dla małych i dużych firm

Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności, na przedsiębiorcę nakładane są przez ustawodawcę różne wymagania względem rozliczeń i kwestii finansowych. Dla przykładu duże firmy obowiązuje prowadzenie bardzo szczegółowej rachunkowości. Z kolei małym wystarczy zwykle wsparcie w najważniejszych czynnościach. Mniejsze firmy obejmuje najczęściej ryczałt ewidencjonowany, księga przychodów i rozchodów (KPiR) lub karta podatkowa, w przypadku firm większych prowadzona jest tzw. księgowość pełna.

Księgowość pełna dla dużych firm

Tytułowa forma rozliczania jest wymagana w przypadku firm, których przychody przekraczają 2 mln euro rocznie, a także w przypadku spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Najkrócej można ją zdefiniować poprzez całościowy nadzór nad wszystkimi operacjami finansowymi firmy, lecz to nie wszystko. Omawiany sposób rozliczania charakteryzuje:

  • to co jest ściśle powiązane z pracą rachunkową: ewidencjonowanie, wystawianie, przyjmowanie i przechowywanie wszelkiego typu dowodów płatności i inną dokumentację finansową, podatkowe rozliczanie Klienta, poradnictwo rachunkowo-podatkowe (również związane np. z przebranżowieniem), ale też rozszerzone o plany biznesowe (w tym ich konstruowanie oraz negocjowanie korzystnych umów),
  • gama działań dodatkowych – reprezentowanie Klienta przed instytucjami, wspomaganie firmy analizami kreującymi nowe biznesplany, obsługa podmiotów zagranicznych oraz pomoc w zdobywaniu środków finansowych i aktywów.

Pełna księgowość wymaga codziennych działań, dlatego zazwyczaj, gdy firmę obsługuje biuro zewnętrzne, delegowanych do pracy może być nawet kilkanaście osób, co zależy od aktualnych potrzeb. Z oczywistych względów jest to także usługa droższa od dedykowanej małym przedsiębiorstwom, które zwykle wymagają jedynie działań podejmowanych cyklicznie.

Sposoby rozliczania dla małych firm

W przypadku niewielkich przedsiębiorstw sposób rozliczania, już podany na początku, przybiera trzy formy:

  • obliczania przychodów i rozchodów – obrazująca wszystkie istotne dla rozliczeń podatkowych przychody i koszty; dostępne są tutaj dwie formy opodatkowania:
  • liniowy, oznaczający stałą stawkę 19%;
  • progresywny, w wysokości 18%, biorący pod uwagę próg podatkowy; dodatkowo należy nadmienić, że w obu przypadkach podatek można rozliczać co miesiąc lub kwartalnie;
  • ryczałtu ewidencjonowanego – ta forma dotyczy różnych zawodów, w tym wolnych, zawiera większy przedział opodatkowania, od 3,5% do 20% (zależnie od tego, jaką formę działalności prowadzi przedsiębiorca); w omawianym przypadku podatki płaci się jedynie od przychodu;
  • oraz karty podatkowej – dotyczy określonej grupy przedsiębiorców. Warto nadmienić, że w przypadku karty nie jest wymaganie składanie corocznych zeznań podatkowych.

Wszystkie wymienione formy rozliczania należą do rachunkowości uproszczonej i korzysta z nich niemal każda mała firma.

Jak wybierać ewidencję rozliczeniową

Również na przykładzie doświadczeń ACCO w Warszawie wiemy, że Klienci są coraz bardziej świadomi tego, że forma rozliczania się z fiskusem jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności. Już wcześniej opisaliśmy zasady, które zobowiązują do wyboru księgowości pełnej. Działa to jednak w jedną stronę – duży przedsiębiorca musi ją prowadzić i nie może wybrać innej. Mniejsza firma natomiast ma wolność wyboru i jeśli chce zupełnie zapomnieć o rachunkach, a także mieć stałe merytoryczne wsparcie, również może zlecić doświadczonym księgowym prowadzenie pełnej dokumentacji.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu