Jaką rolę pełni przedstawiciel podatkowy

Handel zagraniczny na terenie Unii Europejskiej może być prowadzony przez przedsiębiorcę spoza Wspólnoty bez posiadania przez niego fizycznej siedziby firmy na terenie UE, w tym w Polsce. Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność na terenie danego kraju jest zobowiązany do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego, zwanego również pełnomocnikiem podatkowym. Przedstawiciel podatkowy zajmuje się wieloma istotnymi aspektami funkcjonowania firmy zagranicznej na terenie państwa wspólnotowego pomimo fizycznej nieobecności firmy w tym państwie.

 

 

Kiedy istnieje konieczność wyznaczenia przedstawiciela

Konieczność wyznaczenia takiego reprezentanta powiązana jest z przeprowadzaniem transakcji obejmujących podatek VAT. Przepisy te są wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Z pomocą specjalisty, przedsiębiorca spoza Unii zyskuje wymagany w takich sytuacjach wewnątrzwspólnotowy numer VAT, nadawany w określonym państwie członkowskim. Rzutuje to bezpośrednio na rodzaje transakcji, które mu podlegają. Należą do nich:

 • importowanie do Unii towarów spoza krajów członkowskich,
 • eksport poza Unię Europejską,
 • zakup towarów pochodzących z Unii,
 • sprzedaż hurtowa towarów na tym terenie (łącznie ze sprzedażą internetową),
 • a także sprzedaż B2C, co dotyczy zarówno towarów, jak i usług.

Konieczność posiadania przedstawiciela podatkowego jest unormowana prawnie, ale należy zwrócić uwagę na fakt, iż niesie ona realne korzyści dla przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej.

Korzyści wynikające z posiadania przedstawiciela podatkowego

Przedsiębiorca z Azji, z Ameryk lub Afryki, może liczyć dzięki tej instytucji między innymi na:

 • zwolnienie z konieczności posiadania przedstawicielstwa w danym państwie unijnym – co sprowadza się do dużych oszczędności,
 • otrzymanie wewnątrzwspólnotowego numeru VAT, uprawniającego do wyżej wymienianych transakcji handlowych,
 • ubieganie się o zwrot podatku VAT bez fizycznego stawiennictwa w danym kraju.

Zwolnieni z omawianego tutaj obowiązku są przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę w danym kraju unijnym. Jednak, ze względu na koszty, coraz częściej ci przedsiębiorcy również decydują się na współpracę z przedstawicielem podatkowym, ponieważ umożliwia im to swobodne operowanie towarami na terenie UE.

Nie tylko obowiązek

Przedstawiciel podatkowy to zdecydowanie nie tylko obowiązkowa figura w dokumentacji czy wymagana formalność. Jak wynika z doświadczeń ACCO na przykładzie Klientów z Warszawy, stanowi on realną i nieocenioną pomoc dla każdego przedsiębiorcy zagranicznego:

 • pozwala odnaleźć się w gąszczu unijnych przepisów vat-owskich,
 • pozwala przedsiębiorcy na legalne prowadzenie biznesu na innym kontynencie bez zbędnych nakładów finansowych dotyczących obsługi poszczególnych transakcji,
 • umożliwia powierzenie specjaliście rozwiązywanie problemów prawnych, które powiązane są z legalnym funkcjonowaniem na terenie Unii,
 • chroni przed wszelkiego typu zagrożeniami związanymi z nieznajomością prawa, pozwala uniknąć sankcji, odsetek, niektórych zobowiązań podatkowych i wiele więcej,
 • zwalnia przedsiębiorcę spoza Unii z konieczności prowadzenia siedziby w danym państwie, nie tylko umożliwiając import i eksport, ale także handel wewnątrzwspólnotowy.

Naszym zdaniem przedstawiciel podatkowy jest dla przedsiębiorcy spoza Unii najważniejszym partnerem biznesowym. Należy jednak wskazać, że z jego pomocy mogą również korzystać przedsiębiorcy w Unii Europejskiej na tych samych zasadach – jeśli nie chcą w danym kraju tworzyć siedziby swojej firmy.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu