Istota pełnomocnika podatkowego

Handel zagraniczny, w szczególności z krajami spoza Unii Europejskiej, nakłada na przedsiębiorcę wiele obowiązków podatkowych. Niektóre czynności, w tym wyznaczenie pełnomocnika podatkowego, są obowiązkowe. Pełnomocnikiem podatkowym można wyznaczyć na przykład kancelarię prawną w kraju, w którym przedsiębiorca prowadzi wymianę towarową.

 

Kogo i czego dotyczy pełnomocnictwo podatkowe

Wyznaczenie pełnomocnika podatkowego jest obowiązkiem przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej, jeśli planuje on obrót towarowy podlegający opodatkowaniu na terenie UE. Wymóg ten dotyczy:

 • przywozu do UE towaru z kraju będącego siedzibą przedsiębiorcy lub innego kraju spoza Wspólnoty,
 • wywozu towarów z UE poza jej obszar,
 • zakupów towarów transportowanych wewnątrz Wspólnoty z jednego państwa do drugiego,
 • sprzedaży na powyższych zasadach,
 • oraz sprzedaży nie tylko towarów, ale także usług świadczonych dla osób fizycznych w Unii Europejskiej (w tym poprzez Marketplace).

Niewyznaczenie pełnomocnika podatkowego grozi surowymi karami ze strony władz podatkowych państw unijnych.

Co dokładnie robi pełnomocnik podatkowy?

Podstawowe funkcje osoby lub firmy świadczącej takie usługi to:

 • zastępowanie przedsiębiorcy podczas rejestracji działalności,
 • pozyskiwanie numeru VAT,
 • prowadzenie księgowości podatkowej,
 • składanie okresowo deklaracji podatkowych,
 • składanie wniosków o zwroty podatków,
 • reprezentowanie Klienta przed urzędami i instytucjami finansowymi w Polsce.

Pełnomocnik podatkowy jest zatem partnerem biznesowym, który dba o zgodność z prawem wszelkich działań przedsiębiorcy zagranicznego na terenie RP. Jest również konieczną i niezwykle wartościową pomocą dla firm zza granicy, gdyż nie sposób wyobrazić sobie łatwego wejścia przedsiębiorcy, dla przykładu z Azji, na rynek polski, bez znajomości prawa, a nawet języka. Dlatego też większe kancelarie prawne zatrudniają specjalistów biegłych w kilku językach. Pełnomocnik podatkowy pełni również funkcje pożądane przez przedsiębiorcę zagranicznego nawet wówczas, gdyby nie wynikały z obowiązku prawnego.

Dlaczego pełnomocnictwo podatkowe jest ważne dla przedsiębiorców

Poza aspektami prawnymi istotny jest fakt, iż ewentualni europejscy partnerzy biznesowi niechętnie zgadzają się na współpracę handlową z firmą spoza Unii Europejskiej, która nie posiada pełnomocnictwa podatkowego. Stanowi więc ono pożądany ze względów biznesowych warunek współpracy. Natomiast z doświadczenia biura ACCO z Warszawy wynika, że na gruncie Rzeczpospolitej Polskiej rodzimi przedsiębiorcy ściśle przestrzegają przepisów dotyczących pełnomocnictwa podatkowego. Niemożliwe jest nawiązanie współpracy handlowej z renomowanymi firmami wbrew regulacjom prawnym, gdyż są one świadome podlegania surowym karom finansowym w przypadku postępowania niezgodnego z prawem.

Podsumowując, pełnomocnik podatkowy stanowi dla przedsiębiorcy spoza Unii reprezentanta zastępującego siedzibę w danym kraju. Jest to rozwiązanie korzystne, pozwalające wejść na rynek europejski bez ponoszenia wysokich kosztów prowadzenia fizycznego przedstawicielstwa zagranicznego.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu