Firmy z Wielkiej Brytanii, zarejestrowane jako podatnicy VAT w Polsce, po Brexicie będą zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego w Polsce.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmieniło zasady rozliczania VAT w transakcjach z podmiotami pochodzącymi z tego kraju. Transakcje takie jak WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie) oraz WDT (wewnątrzwspólnotowe dostawy) będą traktowane jako import i eksport towarów do kraju trzeciego, czyli leżącego poza granicami UE, będzie to rozliczenie na takich samych zasadach jak w rozliczenie z np. z Chinami. Dla takich podmiotów spoza UE, które nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego oraz podlegają obowiązkowi zarejestrowania jako podatnik VAT czynny, z przepisów o VAT wyraźnie wynika, że mają obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Oznacza to, że będzie konieczność dopełnienia formalności celnych oraz zwiększy się ilościowo dokumentacja eksportowa oraz importowa dla przedsiębiorców.

Należy mieć na uwadze, że obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dotyczy wyłącznie tych podmiotów, które wykonują czynności podlegające VAT w Polsce.

Przedstawicielem Podatkowym może być osoba która:

  • Posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju
  • Jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Przez ostatnie 24 miesiące nie ma zaległości we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu Państwa
  • Przez ostatnie 24 miesiące nie została prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa skarbowego
  • Jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym

 

Z przepisów ustawy o VAT wynika, że przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązania podatkowe, które przedstawiciel rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika.

Podsumowując, podjęcie się roli przedstawiciela podatkowego dla podmiotów z Wielkiej Brytanii,  jest to branie na przedstawiciela podatkowego dużej odpowiedzialności i sporego ryzyka. Wymagać to będzie nie tylko dużej wiedzy i przygotowania zawodowego, ale także sporego doświadczenia.

Jeżeli są Państwo zainteresowania usługą przedstawicielstwa podatkowego w Polsce zapraszamy do kontaktu poczta@acco.eu